Poomse er kamp mod en imaginær modstander. Selve ordet poomse er udledt af ordet poom, der betyder handling. Poomse betyder sammensatte handlinger. Poomse udføres efter helt fastlagte mønstre, idet det forudsætter, at man bliver angrebet fra alle retninger. Poomse's formål er at opøve udøverens grundteknik, herunder balance, kraft, koordination, smidighed og udholdenhed, samt kontrol af åndedræt.

Træning af poomse hører til blandt de ældste træningsformer, og er stadig et af grundelementerne i træning af orientalsk kampkunst. Hyung og Tul er andre koreanske ord der betyder de samme som poomse og bruges i andre koreanske kampsystemer. Kata er japanske sidestykke til poomse. Man har som nævnt trænet poomse langt tilbage i tiden. Der findes spor fra dem helt tilbage til år 851 i Kyongju, Sillas gamle hovedstad. En af forklaringerne på at man udviklede poomse var, at man mente at det var for farligt at konkurrere mod hinanden, på den måde man nu har frikamp. Man havde ingen regler, og heller intet beskyttelses udstyr, og de teknikker man trænede, var ikke beregnet på at score point, men derimod på at slå en modstander ihjel hurtigt og effektivt. Man brugte derfor poomse til at udvikle sine teknikker og til at konkurrere mod hinanden. Hvis man sammenligner de forskellige stilarter poomse, kata eller hyung vil man i mange tilfælde finde slående ligheder, det kunne tyde op en fælles inspirationskilde.

Træning af poomse er en uhyre vigtig del af Taekwondo. Når man træner poomse, koncentrere man sig kun om den korrekte udførsel af grundteknikkerne. Dette er helt i modsætning til kamp, hvor det er vigtigste ikke er udførelsen af teknikken, men derimod om teknikken score point, uanset hvordan den ser ud. Kort sagt, det vigtigste i poomse er teknikkerne i sig selv, det vigtigste i kamp er at score point.

I poomse udfører man som nævnt en serie af fastlagte handlinger. Alle bevægelser er forudbestemt. Det gælder således om, at alle stande, blokeringer, slag og spark udføres helt korrekt, med god kraft, den rigtige timing og rytme, i den rigtige sektion. Det er meget vigtigt, at man virkelig udkæmper poomse'en. Udfører man blot handlingerne, uden at forestille sig at de udføres mod en rigtig modstander, mister poomse'en enhver mening. En poomse skal have liv. Det er vigtigt at man med sin udstråling viser, at det faktisk er en kamp.

Der er følgende regler, når man udføre en poomse:

- Man skal altid ende på det sted hvor man startede. Herved viser man præcisionen specielt i ens stande.

- Kroppen skal være afslappet, herved bliver handlingerne hurtigere, mere kraftfulde og dynamiske. I kontakt
øjeblikket skal de anvendte muskler være spændte.

- Den skal udføres rytmisk. Handlingerne skal flyde ind i hinanden på en dynamisk måde. Alle teknikkerne skal dog
være tydeligt markerede.

- Man skal kende formålet med handlingerne.

- Handlingen skal udføres så realistisk som muligt.

- Inden man udføre en teknik, skal man altid kigge i den retning teknikken udføres. Dette kaldes sison.