CHUNG MOO VIL:

tilbyde høj kvalitet i alle tilbud til medlemmerne, hvor hver aktivitet har et formål og skal virke inspirerende på medlemmerne

 

styrke bredden i dansk taekwondo ved at tilbyde eleverne træning indenfor alle grene af sporten,

 

forpligtige sig til at give børnene klubbens tidlige trænings tider,


arbejde med opgaven som rollemodel for børn og unge i klubben ved at vise medlemmerne, hvordan man begår sig blandt andre mennesker, og hvordan man lever op til det ansvar, som det er at repræsentere klubben,


styrke børn og unges situationsfornemmelse og respekt for den sociale enhed ved at tilrettelægge træningen således, at den har et stort element af disciplin og teamwork,


forvente at lederne ligger et stort engagement i arbejde ligesom medlemmerne ligger et stort engagement i træningen,


tilbyde faciliteter, hvor medlemmerne kan opholde sig før og efter træningen for at styrke også det sociale sammenhold. Samtidig kan forældrene få adgang til at overvære børnenes træning