Taekwondo er en kamp og selv-forsvarssport, der stammer fra Korea.

Man kan spore Taekwondo over 2000 år tilbage i tiden. Dengang brugte man Taekwondo til at forsvare sig mod angreb fra dyr og senere også fjendtlige angreb fra mennesker. Taekwondo har gennem tiderne udviklet sig meget og er i dag en international anerkendt sports-gren.

Hvem kan dyrke Taekwondo?
Det kan alle friske børn, unge og voksne mellem 6 og ca. 60 år.
Børn og unge under 18 år skal have forældre eller værges accept før de kan optages som medlem. Man skal være uberygtet og må ikke være tidligere straffet i forbindelse med vold eller legemsbeskadigelse på andre.

Det er træner eller bestyrelsen der alene kan beslutte om en elev er egnet eller ej til at modtage træning i Taekwondo.

Hvordan foregår træningen?
Træningen starter altid med en god opvarmning for at undgå skader. Derefter trænes forskellige teknikker, kondition og styrketræning. Også mental træning, herunder meditation, er en del af træningen. Disciplin er påkrævet under træningen, bl.a. af hensyn til sikkerheden. Den traditionelle disciplin viser sig f.eks. gennem de særlige hilsemåder under træningen. Gensidig respekt prioriteres også højt.

Taekwondo og børn
Træningen tilpasses børnenes alder og udviklingstrin. Leg er derfor en naturlig del af opvarmningen på børneholdene.

Er Taekwondo farligt?
Nej. Den daglige træning giver både større smidighed, styrke og hurtighed. Ved konkurrencer, som er frivillige, forebygges skader igennem regler og udstyr, og i forhold til andre kontaktidrætter (fodbold, håndbold mv.) er der meget få skader i Taekwondo.

Er Taekwondo andet end træning?
Ja. Udover de sociale arrangementer i klubben, mødes klubberne ofte til fællestræninger og weekendarrange-menter. Endvidere arrangerer for-bundet sommer- og vinterlejre, hvor det kammeratlige samvær er hovedformålet. Vi mødes også i konkurrencer, hvor der konkurreres efter internationale regler.

Graduering
Graduering er en prøve, hvor man skal vise, om man er dygtig nok til at få det næste bælte.

Der skal gå mindst 3 måneder mellem hver graduering, og det er et krav, at man har lært sit nye pensum, samt at man er indstillet af sin træner.

Træneren indstiller kun eleven, hvis han eller hun mener, at eleven er dygtig nok til at kunne bestå.

Hvordan får man sort bælte?
At få det sorte bælte kræver flere års træning. I Taekwondo skal man først igennem 10 bælteprøver, før man kan gå op til den første sortbælte-prøve. Kravene til de enkelte bælteprøver er fastsat af Dansk Taekwondo Forbund i samarbejde med World Taekwondo Federation i Korea.