Hvad er et fritidspas?

Med et fritidspas kan børn og unge fra økonomisk trængte familier få hjælp til at betale kontingent til Risskov Taekwondo Klub. Fritidspasset er en indkomstbaseret kontingentstøtte på op til 1.000 kr. om året.

Har du spørgsmål til fritidspasset kan du skrive til Sport & Fritid på fritidspas@mkb.aarhus.dk eller kontakte dem på telefon 89 40 48 26.

Hvem kan få et fritidspas? 

Børn og unge i alderen 3 og 17 år. For at få et fritidspas må husstandens samlede indtægter ikke overstige 212.896 kr. om året (2022).Det svarer til 90% økonomisk friplads i et pasnings- eller fritidstilbud. Som tommelfingerregel er fritidspasordningen primært til enlige forsørgere. De præcise rammer for tildeling af fritidspas kan ses på: https://aarhus.dk/borger/kultur-natur-og-idraet/foreninger-og-fritidsliv/fritidspas/ 

Hvordan får man et fritidspas?

Ring til Sport & Fritid på tlf. 89 40 48 26 og opgiv eget eller barnets CPR-nummer

eller

Skriv til Malene Bønlykke Riis i Sport & Fritid på fritidspas@mkb.aarhus.dk og oplys eget eller barnets CPR-nummer

eller

Besøg Sport & Fritid i N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C, og oplys eget eller barnets CPRnummer.

Hvis Sport & Fritid vurderer at barnet kan få et fritidspas, får man det tilsendt med posten. Hvis man besøger Sport & Fritid, kan man få det i hånden med det samme. OBS: Hvis man har modtaget et fritidspas til ét af sine børn, kan man også få det til sine andre børn i alderen 3 til 17 år. I så fald kontaktes Sport & Fritid som beskrevet ovenfor.

Hvordan bruger jeg mit fritidspas i Risskov Taekwondo Klub?

Du kontakter Mickey Svendsen på mickey@risskov-taekwondo.dk og aftaler nærmere. Du kan aflevere fritidspasset i klubbens postkasse på Nordlandsvej 88c i Risskov eller medbringe det til holdtræning i klubben. HUSK at vedlægge: hvilket hold tilmeldingen drejer sig om, E-mail, telefonnummer og bankkontooplysninger. Husk at få fritidspasset tilbage igen.